De leden van Gezelschap Senioren bestaan uit oud-medewerkers van VU en VUmc.

Het Gezelschap telt ongeveer 250 leden die de Vrije Universiteit of VUmc hebben verlaten door (vervroegde) pensionering of daarmee vergelijkbare regeling. De structuur van het Gezelschap is een vereniging zonder winstoogmerk en is opgericht in 1993. Volgens de statuten is het doel o.a. : “Aan de leden de gelegenheid bieden tot het behoud van contacten met medewerkers en collega’s van VU/VUmc en de aan haar gelieerde instellingen”.

Wat doen wij

De kern van onze activiteiten is het zorgen voor goede sociale contacten tussen de leden van het Gezelschap. Per kwartaal verschijnt er een digitale nieuwsbrief. Op iedere eerste dinsdagmiddag van de maand, met uitzondering van januari, juli, augustus en september, wordt er een presentatie gegeven over een variëteit aan belangwekkende onderwerpen.

Sommige in relatie tot VU/VUmc, zoals organisatieontwikkeling en bouwplannen op de campus, of nieuwe medische en andere wetenschappelijke ontwikkelingen. Andere met een wat breder perspectief, zoals kunst, cultuur, natuur en filosofie. Ook onderwerpen met specifieke focus op onze doelgroep komen aan de orde, zoals bv. informatie over goed en gezond ouder worden, of voorlichting door de politie over veiligheid en oplichtingtrucs. Van elke lezing staat op de website een samenvatting die ook in de nieuwsbrief te lezen is.

Op gezette tijden zijn er rondleidingen over interressante afdelingen of door nieuwe gebouwen.

De bijeenkomsten vinden tussen 13.30hr. en 16.00hr. plaats op de VUcampus. De exacte locaties worden via de Nieuwsbrief, website en email bekend gemaakt. Na de presentatie kan er gezellig bijgepraat worden onder het genot van een drankje of sapje.

In januari is er een bijzonder verzorgde en zeer geanimeerde Nieuwjaarslunch en in september wordt met 2 volle bussen deelgenomen aan de populaire dagtocht. Zowel in september als in januari zijn partners van harte welkom.

Hoe werken wij

Het bestuur van GSVU-VUmc bestaat uit vrijwilligers van het gezelschap. De bestuursleden coördineren en organiseren de diverse activiteiten. Zij doen daarbij een beroep op de leden voor assistentie. Voor de leden is er alle gelegenheid om ook zelf activiteiten te starten. Het Gezelschap senioren ontvangt een financiële bijdrage van de voormalige werkgevers. Aan de leden wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd van minimaal 15 Euro.Voor de dagtocht worden apart (gereduceerde) kosten in rekening gebracht.

Lid worden

U bent van harte uitgenodigd om lid te worden van het Gezelschap Senioren van Amsterdam UMC. U kunt voordat u zich aanmeldt als lid, geheel vrijblijvend, een middag meemaken.

Naar het aanmeldformulier

Contactadres:

Gezelschap Senioren VU-VUmc
De Boelelaan 1105
1081HV Amsterdam
E-mail: secretaris.gsvu@gmail.com