Hoewel aan alle pagina’s van deze website veel zorg is besteed, kunt u er geen rechten aan ontlenen. Noch Amsterdam UMC noch de beheerder van deze website aanvaardt enige aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van deze website.

De sites waarnaar deze website linkt checkt de redactie regelmatig op betrouwbaarheid en juistheid. Toch kunt u ons voor de inhoud van de pagina’s van anderen nooit verantwoordelijk houden. Amsterdam UMC is niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacybescherming of voor de diensten op andere websites.

Amsterdam UMC sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie uit verstrekte documenten niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van de documenten en voor schade die ontstaat op moment dat de ontvanger de inhoud van de documenten zelfstandig hanteert binnen de eigen instelling of deze aan derden verstrekt.

E-maildisclaimer

U kunt geen rechten aan e-mailberichten ontlenen; een e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor het stellen van vragen of het maken van op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de website of de diensten van de Personeelsvereniging Amsterdam UMC.

De persoonlijke gegevens die u naar ons stuurt, gebruiken wij uitsluitend om uw bericht of verzoek(en) af te handelen. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden en stellen deze ook nooit aan derden (voor welk doel dan ook) ter beschikking zonder uw uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.

E-mailberichten (inclusief de bijlagen) kunnen vertrouwelijk zijn. Ontvangt u een e-mailbericht per abuis, dan vragen wij u de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

Amsterdam UMC sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in een e-mailbericht (inclusief de bijlagen) niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) en voor schade die ontstaat op moment dat de ontvanger de inhoud van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) zelfstandig hanteert binnen de eigen instelling of deze aan derden verstrekt. Amsterdam UMC garandeert niet dat e-mailberichten (inclusief de bijlagen) vrij kunnen zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.